Edukacja o złożonych problemach jest wyzwaniem

Dlatego właśnie powstał Błękitny Pakiet. Jest to zestaw narzędzi edukacyjnych podejmujący złożone problemy w jasny i przejrzysty sposób. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod edukacja ekologiczna stanie się przyjemnością!

Slide 1

Kompleksowy program

Błękitny Pakiet podchodzi kompleksowo do problemu zmian klimatu i efektywności energetycznej. Znajdziesz więc tutaj materiały dotyczące nauk przyrodniczych ale także wyzwań społecznych takich jak ubóstwo czy migracje spowodowane zmianami klimatu. Szczególnie duży nacisk położyliśmy na powiązania pomiędzy ekonomią, przyrodą i zjawiskami społecznymi...

Gry szkoleniowe

Bazując na najnowszych doświadczeniach ze świata biznesu, opracowaliśmy strategiczne gry szkoleniowe, których zadaniem jest pomoc w zrozumieniu działania współczesnej ekonomii opartej o paliwa kopalne. Dzięki tym rozwiązaniom sprawdzisz się jako głowa państwa dążąca do przestawienia swojej gospodarki na ścieżkę rozwoju trwałego oraz spróbujesz rozwiązać największe dylematy współczesnej energetyki...

Zielony Pakiet

Być może znasz nasz poprzedni zestaw edukacyjny - Zielony Pakiet (Green Pack) który odniósł niebywały sukces w całej Europie. Od 2001 roku wyprodukowaliśmy 22000 pakietów edukacyjnych. Przeszkoliliśmy 15000 nauczycieli, a 1,8 miliona (!) uczniów w 9 krajach wzięło udział w zajęciach realizowanych za pomocą Zielonego Pakietu. Właśnie teraz masz szansę dołączyć to tak ciekawej społeczności edukatorów!

Wyjątkowy zespół

Błękitny Pakiet tworzą najlepsi specjaliści. Nasz zespół tworzą naukowcy i eksperci podejmujący na co dzień wyzwania związane z rozwojem zrównoważonym, odnawialnymi źródłami energii oraz zmianami klimatu. Wspierają nas specjaliści w dziedzinie nowoczesnych interaktywnych metod edukacji, doradcy metodyczni oraz doświadczeni trenerzy...

Problemowe ujęcie i zastosowane kompendium metod aktywizujących stanowi wartościowe uzupełnienie przestrzeni integracji międzyprzedmiotowej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej w dobie pytań o kierunki rozwoju edukacji interaktywnej nowoczesnej szkoły.
-- Marek Lipiec - konsultant metodyczny ds. nauczania geografii